Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Konstruktionsindustri

Den ineffektiva byggbranschen : en förändringsagenda

Den ineffektiva byggbranschen : en förändringsagenda

av Mikael Anjou

Under 2018 och 2019 har byggsektorn, framför allt den del som är riktad mot bostäder, stått i fokus i nyhetsrapporteringen. Fallande bostadspriser, förseningar av nybyggda proje…

Performance Measurement for Construction Profitability

av Clive Thomas Cain

Profitable Partnering for Lean Construction

av Clive Thomas Cain
Performance Measurement for Construction Profitability

Performance measurement is the mechanism by which firms inform themselves of their true performance and locate unnecessary costs through the supply chain. These can then be conv…

Profitable Partnering for Lean Construction

The lean procurement techniques given in this practical guide could save clients up to 40% of total design and construction costs; case history evidence is included to prove tha…