Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Konstruktionsindustri & tung industri

Sök i Konstruktionsindustri & tung industri

Byggstyrning

av Ervin Révai

Byggkonstruktion. Regel- och formelsamling -

av Tord Isaksson
Byggstyrning

Byggstyrning ger kunskaper om byggentreprenörens produktionsplanering och övriga styrningsverktyg. Dessa kunskaper är nödvändiga för att kunna genomföra byggprojekt enligt alla …

Byggkonstruktion. Regel- och formelsamling -

Boken är framtagen tillsammans med läroboken Byggkonstruktion och avsedd att användas på utbildningar vid de tekniska högskolorna. Innehållet baseras på Eurokod och EKS 11 och k…


Industriellt husbyggande Ortala bruk : ett järnbruk i Roslagen Byggledning  : produktion - övningsbok Den ineffektiva byggbranschen : en förändringsagenda
Industriellt husbyggande av Helena LidelöwOrtala bruk : ett järnbruk i Roslagen av Eva SundströmByggledning : produktion - övningsbok av Bengt HanssonDen ineffektiva byggbranschen : en förä... av Mikael Anjou

Sjukt hus : globala miljardsvindlerier från Lesotho till Nya Karolinska Sjukt hus : globala miljardsvindlerier från Lesotho till Nya Karolinska The Sandvik Journey : de första 150 åren Hargs bruk : berättelsen om Hargs bruk och dess ägare, D.2 1800-talet
Sjukt hus : globala miljardsvindlerier... av Henrik EnnartSjukt hus : globala miljardsvindlerier... av Henrik EnnartThe Sandvik Journey : de första 150 åren av Ronald FagerfjällHargs bruk : berättelsen om Hargs bruk... av Rose-Marie Dietrichson