Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Styrelse & företagsledning: uppgifter & ansvar

Sök i Styrelse & företagsledning: uppgifter & ansvar

The Director's Manual

av Peter C. Browning

Styrelsearbete i ägarledda företag

av Lars-Henrik Andersson
The Director's Manual

Directors: Improve Board Performance The Director's Manual: A Framework for Board Governance offers current and aspiring board members essential up-to-date governance guidance t…

Styrelsearbete i ägarledda företag

Boken är en handfast guide till hur styrelsens arbete i ägarledda förtetag kan komma igång eller förbättras. Styrelsearbete i ägarledda företag fokuserar på de speciella förutsä…

Corporate Governance Startup Boards Att leda föreningar : modernt styrelsearbete - bortom tankefällan Styrelseboken II : introduktion och praktiska råd för styrelser i kommunägda aktiebolag
Corporate Governance av Bob TrickerStartup Boards av Brad FeldAtt leda föreningar : modernt styrelsea... av Magnus DalsvallStyrelseboken II : introduktion och pra... av Björn O. Albrektson