Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Bolagsstyrning

Sök i Bolagsstyrning

Bolagsstyrning : corporate governance på ren svenska

av Martin Blom

Ansvarsfull verksamhetsstyrning

av Roland Almkvist
Bolagsstyrning : corporate governance på ren svenska

Hur kan en styrelse bidra till företagets framgång? Hur säkerställer man en fungerande relation mellan ägare, styrelse och ledning? Vilka teoretiska perspektiv dominerar bolagss…

Ansvarsfull verksamhetsstyrning

Styrning – vad är det? Är det kontroll och inskränkning i människors frihet och värdighet? Är det att skapa ordning och reda? Är det ett neutralt verktyg för att följa reg…


Drömledarskapet : morgondagens viktigaste framgångsfaktorer Styrelsearbete i ägarledda företag Corporate Governance The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability
Drömledarskapet : morgondagens viktigas... av Svante RandlertStyrelsearbete i ägarledda företag av Lars-Henrik AnderssonCorporate Governance av Christine MallinThe Cambridge Handbook of Corporate Law...

Kochland Framgångsrikt styrelsearbete i en snabbföränderlig tid Corporate Governance and Accountability Professional Networks in Transnational Governance
Kochland av Christopher LeonardFramgångsrikt styrelsearbete i en snabb... av Roland DansellCorporate Governance and Accountability av Jill SolomonProfessional Networks in Transnational...