Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Administration & styrning av olika områden

Sök i Administration & styrning av olika områden

Modern logistik - för ökad lönsamhet

av Björn Oskarsson

Logistik : grunder och möjligheter

av Nils G. Storhagen
Modern logistik - för ökad lönsamhet

Med ökad konkurrens och pressade marginaler blir logistiken allt viktigare i företagets konkurrensstrategi. Modern logistik handlar om hur logistiken aktivt kan bidra till högre…

Logistik : grunder och möjligheter

”Det gäller att tillvarata operativa resurser om strategiska mål ska nås!” Kompetens inom logistik får en allt större konkurrensmässig och strategisk betydelse. I da…


Personalekonomi idag Personalvetenskap - som förhållningssätt Optimal marknadskommunikation Personalvetenskapliga perspektiv på lön och belöning
Personalekonomi idag av Ulf JohanssonPersonalvetenskap - som förhållningssätt av Ylva Ulfsdotter ErikssonOptimal marknadskommunikation av Micael DahlénPersonalvetenskapliga perspektiv på lön... av Ylva Ulfsdotter Eriksson

Rekryteringsboken för chefer Värdeskapande HR-ledning : så utvecklar du mänskliga resurser utifrån verksamhetens behov Kompetensbaserad personalstrategi : hur du tar reda på vad organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden Samtal på jobbet : medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och andra viktiga samtal
Rekryteringsboken för chefer av Josefin MalmerVärdeskapande HR-ledning : så utvecklar... av Ann C. SchødtKompetensbaserad personalstrategi : hur... av Malin LindelöwSamtal på jobbet : medarbetarsamtal, ut... av Kerstin Ljungström