Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kvalitetssäkring (QA, Quality Assurance) & offensiv kvalitetsutveckling (TQM, Total Quality Management)

Sök i Kvalitetssäkring (QA, Quality Assurance) & offensiv kvalitetsutveckling (TQM, Total Quality Management)

Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad : sex grundläggande kä…

av Gwen Sherwood

Test och kvalitetssäkring av IT-system

av Ulf Eriksson
Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad : sex grundläggande kärnkompetenser

År 2005 startade initiativet Quality and Safety Education for Nurses (QSEN), se även www.qsen.org, med målsättningen att förbereda sjuksköterskor inför utmaningen att öka vården…

Test och kvalitetssäkring av IT-system

Boken fokuserar på att lära ut praktiskt användbara tekniker, arbetssätt och verktyg för testning. Den innehåller många checklistor, mallar och exempeldokument som du kan börja …


Six Sigma Quality Improvement with Minitab Six Sigma Quality Improvement with Minitab Sex Sigma - Resultatorienterat förbättringsarbete Silicon Valley-modellen : lärdomar från världens mest innovativa företag
Six Sigma Quality Improvement with Mini... av G. Robin HendersonSix Sigma Quality Improvement with Mini... av G. Robin HendersonSex Sigma - Resultatorienterat förbättr... av Lars SörqvistSilicon Valley-modellen : lärdomar från... av Annika Steiber

Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy Ledarskapsmetaforer : att förstå ledarskap i verkligheten Verification, Validation, and Testing of Engineered Systems Integrerad verksamhetsstyrning
Teaching by Principles: An Interactive... av H. Douglas BrownLedarskapsmetaforer : att förstå ledars... av Martin BlomVerification, Validation, and Testing o... av Avner EngelIntegrerad verksamhetsstyrning av Ulf Johanson