Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Företagsledning & ledningsprinciper

Sök i Företagsledning & ledningsprinciper

Facilitera! : allt du behöver veta för att framgångsrikt le…

av Anna Gullstrand

Organisering och ledning

av Magnus Forslund
Facilitera! : allt du behöver veta för att framgångsrikt leda människor i workshops

Att skapa en innovativ kultur präglad av samarbete och samskapade ligger idag högt på agendan i många organisationer. Förmågan att skapa och leda workshops har därför blivit en …

Organisering och ledning

Hur leder man en framgångsrik organisation? Går det ut på att skapa ordning och reda eller på att hantera oordning – eller kanske både och? Denna grundläggande lärobok i o…


Strategisk intern kommunikation : led organisationer med kommunikation Projektledning Ekonomi för chefer Ledarskapsboken
Strategisk intern kommunikation : led o... av Susanne DahlmanProjektledning av Anette HallinEkonomi för chefer av Mikael CarlsonLedarskapsboken av Sten Jönsson

Aktivt medarbetarskap : ta ansvar och utvecklas på jobbet Modern logistik - för ökad lönsamhet Ledarskap Harder, better, faster, stronger : nya idéer för morgondagens ledarskap
Aktivt medarbetarskap : ta ansvar och u... av Anna TufvessonModern logistik - för ökad lönsamhet av Björn OskarssonLedarskap av Stefan SveningssonHarder, better, faster, stronger : nya... av Erik Ringertz