Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Affärsetik

Organisation och ansvar : om hur organisatoriska processer …

av Tommy Jensen

CSR: Företagsansvar i förändring

av Maria Grafström
Organisation och ansvar : om hur organisatoriska processer hindrar ansvarstagande

Processer som anses legitima och nödvändiga för organisationers framgång kan ha förödande effekter på ansvarstagande. Organisation och ansvar tar avstamp i socialpsykologiska ex…

CSR: Företagsansvar i förändring

Boken ger en översikt inom CSR och fungerar som underlag för reflekterande diskussioner om företagets roll och ansvar i samhället.Läs merBoken visar hur och varför idéer om före…


Att förstå företagsetik The Ethics of Information Corporate Social Responsibility Business Ethics
Att förstå företagsetik av Magnus FrostensonThe Ethics of Information av Luciano FloridiCorporate Social Responsibility av Michael BlowfieldBusiness Ethics av Andrew Crane

Hållbar marknadsföring : hur sociala, miljömässiga och ekonomiska hänsynstaganden kan bidra till hållbara företag och marknader Trust and Organizations Företagets roller i samhället Business Ethics : through time and across contexts
Hållbar marknadsföring : hur sociala, m... av Mikael OttossonTrust and Organizations Företagets roller i samhället av Martin BlomBusiness Ethics : through time and acro...