Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Företagsekonomi: allmänt

Sök i Företagsekonomi: allmänt

Företagsekonomiska forskningsmetoder

av Alan Bryman

Personalekonomi idag

av Ulf Johansson
Företagsekonomiska forskningsmetoder

Kraftigt omarbetad och utökad! Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet.Läs merUppdelningen …

Personalekonomi idag

I den här helt omarbetade upplagan finns pedagogiska modeller och konkreta exempel för hur man gör beräkningar på företagets viktigaste resurs – medarbetarna.Läs merVad ko…


Företagsekonomi 100 : faktabok Företagsekonomi 100 : övningsbok med lösningar Ekonomistyrning finansiering och kalkylering problembok med cd Ekonomistyrning  finansiering och kalkylering  Kommentarer och Lösningar
Företagsekonomi 100 : faktabok av Per-Hugo SkärvadFöretagsekonomi 100 : övningsbok med lö... av Per-Hugo SkärvadEkonomistyrning finansiering och kalkyl... av Jan-Olof AnderssonEkonomistyrning finansiering och kalky... av Jan-Olof Andersson

Företagsekonomi 100 Övningsbok Access 1, Lösningar Research Methods in Business Studies Research Methods in Business Studies
Företagsekonomi 100 Övningsbok av Per-Hugo SkärvadAccess 1, Lösningar av Jan-Olof AnderssonResearch Methods in Business Studies av Pervez GhauriResearch Methods in Business Studies av Pervez Ghauri