Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Företagsredovisning & bokföring

Sök i Företagsredovisning & bokföring

BASbok i bokföring BAS2000 Fakta&Övn

av Jan-Olof Andersson

Revision

av Thomas Carrington
BASbok i bokföring BAS2000 Fakta&Övn

BASbok i bokföring behandlar grunderna i kontering, bokföring och bokslutsarbete, både manuellt och med hjälp av dator.Gratis tillgång till Sveriges mest använda ekonomiprogram!…

Revision

Varför behövs revision? Vilken är revisorns roll i relation till övriga finansiella aktörer? Hur säkra och trovärdiga är företagens finansiella rapporter – och hur gör vi …


Management Control Systems 4th Edition The Audit Society Kort om bokföring och bokslut Case i bokföring
Management Control Systems 4th Edition av Kenneth MerchantThe Audit Society av Michael PowerKort om bokföring och bokslut av Mattias HaraldssonCase i bokföring av Helén Holmgren

Corporate Finance For Dummies Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings Readings in Management Accounting Edison in the Boardroom Revisited
Corporate Finance For Dummies av Michael TaillardMergers, Acquisitions, and Corporate Re... av Patrick A. GaughanReadings in Management Accounting av S. Mark YoungEdison in the Boardroom Revisited av Suzanne S. Harrison