Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Ekonomi & Management

Sök i Ekonomi & Management

Börja göra - en handbok i ledarskap, medarbetarskap och me…

av Niklas Delmar

Ekonomi för chefer

av Mikael Carlson
Börja göra - en handbok i ledarskap, medarbetarskap  och medarbetarkommunikation

Det här är en bok om att göra! Att börja göra rätt saker för att öka engagemang, välmående och prestation på arbetsplatsen. Utifrån perspektiven medarbetarskap, ledarskap och me…

Ekonomi för chefer

Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den innehåller just de kunskaper…


Reinventing organizations : en guide till att skapa kreativa organisationer Marknadsföring i butik : om forskning och branschkunskap i detaljhandeln Den nya affärsredovisningen Chefen som coach : en praktisk handbok i det nya ledarskapet
Reinventing organizations : en guide ti... av Frederic LalouxMarknadsföring i butik : om forskning o... av Jens NordfältDen nya affärsredovisningen av Per ArvidsonChefen som coach : en praktisk handbok... av Søren Holm

Aktivt medarbetarskap : ta ansvar och utvecklas på jobbet Att leda mot skolans mål vägval och möjligheter 3 uppl. Impact Företagsekonomi 100 : faktabok
Aktivt medarbetarskap : ta ansvar och u... av Anna TufvessonAtt leda mot skolans mål vägval och möj... av Johansson (red.)Impact av Sir Ronald CohenFöretagsekonomi 100 : faktabok av Per-Hugo Skärvad