Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Mänskliga rättigheter

Sök i Mänskliga rättigheter

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen : handledning och…

av Linda Palm

Barns och ungas rättigheter i utbildning

av Ann Quennerstedt
Kompisböcker baserade på Barnkonventionen : handledning och inspiration

Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen handledning och inspirationHandledningen ger dig som pedagog stöd i hur du kan arbeta med mappen Kompisböcker baserade på barnkonve…

Barns och ungas rättigheter i utbildning

Att arbeta med mänskliga rättigheter i utbildning är ett komplicerat men spännande uppdrag. Arbetet bygger på flera delar: kunskaper om rättigheter i sig, kompetens att möta och…


A Vindication of the Rights of Woman A Vindication of the Rights of Woman A Vindication of the Rights of Woman A Vindication of the Rights of Woman
A Vindication of the Rights of Woman av Mary WollstonecraftA Vindication of the Rights of Woman av Mary WollstonecraftA Vindication of the Rights of Woman av Mary WollstonecraftA Vindication of the Rights of Woman av Mary Wollstonecraft

Frihet och solidaritet : om hälsa som en mänsklig rättighet Du blir vad du säger : om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal Implementering av barnkonventionen : med hjärta och hjärna Funny Weather
Frihet och solidaritet : om hälsa som e... av Timothy SnyderDu blir vad du säger : om hatspråk, ytt... Implementering av barnkonventionen : me... av Marie Lundin KarphammarFunny Weather av Olivia Laing