Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Politisk kontroll & politiska friheter

Sök i Politisk kontroll & politiska friheter

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen : handledning och…

av Linda Palm

Kompisar : En pekbok om Barnkonventionen

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen : handledning och inspiration

Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen handledning och inspirationHandledningen ger dig som pedagog stöd i hur du kan arbeta med mappen Kompisböcker baserade på barnkonve…

Kompisar : En pekbok om Barnkonventionen

Även de allra yngsta barnen har rätt att få veta vilka rättigheter de har. Den här pekboken tar fasta på det och lyfter barnens rättigheter genom situationer som de känner igen …


Barns och ungas rättigheter i utbildning On Liberty Du blir vad du säger : om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal Free
Barns och ungas rättigheter i utbildning av Ann QuennerstedtOn Liberty av John Stuart MillDu blir vad du säger : om hatspråk, ytt... Free av Lea Ypi

1000 Years of Joys and Sorrows Frihet och solidaritet : om hälsa som en mänsklig rättighet Flykten genom Berlin : svenskarna i Stasis arkiv Flykten genom Berlin : svenskarna i Stasis arkiv
1000 Years of Joys and Sorrows Frihet och solidaritet : om hälsa som e... av Timothy SnyderFlykten genom Berlin : svenskarna i Sta... av Karin Westin TikkanenFlykten genom Berlin : svenskarna i Sta... av Karin Westin Tikkanen