Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Regionala och lokal självstyrelse

Sök i Regionala och lokal självstyrelse

Moderna kommuner

av Stig Montin

Kommunala bolag : styrning, öppenhet och ansvarsutkrävande

av Mattias Haraldsson
Moderna kommuner

Förnyelse och förändring är honnörsord i landets kommuner och har så varit under de senaste decennierna. Den nationella politiken förändras, medborgarna förändras, nya idéer om …

Kommunala bolag : styrning, öppenhet och ansvarsutkrävande

Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare att kommuner bildar, äger och driver aktiebolag. Bolagsformen anses bland annat vara mer kostnadseffektiv jämfört med …


Joined-Up Government The Oxford Encyclopedia of African Politics The Oxford Handbook of European Union Law White Rage
Joined-Up Government The Oxford Encyclopedia of African Poli... The Oxford Handbook of European Union L... White Rage av Carol Anderson

A History of the Republic of Biafra An Industrial Geography of Cocaine Short Circuiting Policy Governing after Crisis
A History of the Republic of Biafra av Samuel Fury Childs DalyAn Industrial Geography of Cocaine av Christian M. AllenShort Circuiting Policy av Leah Cardamore StokesGoverning after Crisis