Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Regionala och lokal självstyrelse

Sök i Regionala och lokal självstyrelse

Moderna kommuner

av Stig Montin

Lokalt beslutsfattande

Moderna kommuner

Förnyelse och förändring är honnörsord i landets kommuner och har så varit under de senaste decennierna. Den nationella politiken förändras, medborgarna förändras, nya idéer om …

Lokalt beslutsfattande

Sverige har en lång tradition av beslutsfattande på lokal nivå. Det lokala beslutsfattandet omfattade inledningsvis främst äldreomsorg och skola, men har under åren kommit att i…


Kommunala bolag : styrning, öppenhet och ansvarsutkrävande Politik och förvaltning i svenska kommuner Styra städer - - om strategier, hållbarhet och politik Peace Skills
Kommunala bolag : styrning, öppenhet oc... Politik och förvaltning i svenska kommu... av Gissur Ó ErlingssonStyra städer - - om strategier, hållbar... av Sara BrorströmPeace Skills av Ronald S. Kraybill

Origins and Evolution of the European Union Regionalpolitikens geografi : regional tillväxt i teori och praktik Korruption, maktmissbruk och legitimitet The Collaborative Leadership Fieldbook
Origins and Evolution of the European U... Regionalpolitikens geografi : regional... Korruption, maktmissbruk och legitimitet The Collaborative Leadership Fieldbook av David D. Chrislip