Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Komparativ politik

Sök i Komparativ politik

Komparativ politik - Institutioner och beteende

av Carsten Anckar

Public Management Reform

av Christopher Pollitt
Komparativ politik - Institutioner och beteende

Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? Det är några av de frågor som behandlas i Komparativ politik. Utöver en presentation…

Public Management Reform

Since the third edition of this authoritative volume, most of Western Europe and North America have entered an era of austerity which has pervasive effects on programmes of publ…


Public Management Reform The Oxford Handbook of Swedish Politics The Oxford Handbook of Swedish Politics The Oxford Handbook of Danish Politics
Public Management Reform av Christopher PollittThe Oxford Handbook of Swedish Politics The Oxford Handbook of Swedish Politics The Oxford Handbook of Danish Politics

The Member States of the European Union Comparative Politics Komparativ politik - paket - The Constitution of Freedom
The Member States of the European Union Comparative Politics Komparativ politik - paket - av Åsa von SchoultzThe Constitution of Freedom av Andras Sajo