Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Fritidsaktiviteter

Sök i Fritidsaktiviteter

Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik f…

av Britta Brügge

Autism och ADHD i fritidshemmet

av Cajsa Jahn
Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet

"Det här är ett grundläggande läromedel i naturnära friluftsliv för exempelvis förskollärare, lärare, fritidsledare och naturguider men så mycket mera! Man kan hoppa in nästan v…

Autism och ADHD i fritidshemmet

Hur kan vi förstå och kompensera för nedsatta funktionsförmågor och skapa struktur, förutsägbarhet och förståelse för sammanhang för eleverna på fritids?Hur kan pedagogen med en…


Fritidspedagogik : fritidshemmets teorier och praktiker Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation Fritidshemmets pedagogiska uppdrag : undersökande, estetiska och ämnesövergripande arbetssätt Fritidshemmets didaktik
Fritidspedagogik : fritidshemmets teori... av Anna KlerfeltEntreprenöriell fritidspedagogik : att... av Helena AckesjöFritidshemmets pedagogiska uppdrag : un... av Marie-Louise Hansson StenhammarFritidshemmets didaktik

Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera Fritidspedagogik med barnperspektiv Fritidshemmets möjligheter - Att arbeta fritidspedagogiskt Fritidshemmet och skolan - - det gemensamma uppdraget
Fritidshemmets mål och resultat : att p... av Ann S. PihlgrenFritidspedagogik med barnperspektiv av Karen Pernille HviidFritidshemmets möjligheter - Att arbeta... Fritidshemmet och skolan - - det gemens...