Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Fritidsaktiviteter

Sök i Fritidsaktiviteter

Autism och ADHD i fritidshemmet

av Cajsa Jahn

Sociala relationer i fritidshem

av Lina Lago
Autism och ADHD i fritidshemmet

Hur kan vi förstå och kompensera för nedsatta funktionsförmågor och skapa struktur, förutsägbarhet och förståelse för sammanhang för eleverna på fritids?Hur kan pedagogen med en…

Sociala relationer i fritidshem

Sociala relationer a¨r ett kunskapsomra°de som alla la¨rare beho¨ver ha god teoretisk och praktisk kunskap om. Särskilt viktigt är det i fritidshemmet da¨r en betydande del av u…


Specialpedagogik för fritids : en grundbok Fritidshemmets uppdrag : ett helhetsperspektiv på elevens utveckling och lärande Perspektiv i fritidshem Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation
Specialpedagogik för fritids : en grund... av Annelie KarlssonFritidshemmets uppdrag : ett helhetsper... av Margareta SchröderPerspektiv i fritidshem av Linnéa HolmbergEntreprenöriell fritidspedagogik : att... av Helena Ackesjö

Leda fritidshemmet : praktika för skolledare Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera Fritidshemmet - - fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan Fritidshemmet - uppdrag och juridik
Leda fritidshemmet : praktika för skoll... av Ann S. PihlgrenFritidshemmets mål och resultat : att p... av Ann S. PihlgrenFritidshemmet - - fritidslärares uppdra... Fritidshemmet - uppdrag och juridik av Helene Roslund