Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Undervisningsskicklighet & undervisningsteknik

Sök i Undervisningsskicklighet & undervisningsteknik

Förskola, barn och undervisning : didaktik i förskolan

Förskolans yngsta barn : perspektiv på omsorg, lärande och …

Förskola, barn och undervisning : didaktik i förskolan

Boken Förskola, barn och undervisning – didaktik i förskolan är en antologi med fokus på hur vetenskapliga undersökningar i didaktik kan genomföras inom ramen för förskola…

Förskolans yngsta barn : perspektiv på omsorg, lärande och lek

Denna bok handlar om hur man i förskolan arbetar med de yngsta barnen som ibland är en förbisedd grupp trots att de utgör hälften av alla barn i förskolans verksamhet. Dessa bar…


Innehållets didaktik i förskolan Den fria lekens pedagogik : teori och praktik om fantasileken Delaktighet : reflekterande undervisningspraktik i förskola och skola Förskollärarens metod och vetenskapsteori
Innehållets didaktik i förskolan Den fria lekens pedagogik : teori och p... av Birgitta Knutsdotter OlofssonDelaktighet : reflekterande undervisnin... av Françoise DuboisFörskollärarens metod och vetenskapsteo... av Annica Löfdahl Hultman

Kooperativt lärande i förskolan och skolans första år : lärande och utveckling genom samarbete Yrkesmässig handledning : mer än ord Samspelsbar och samtalsklar : om samtal i förskolan och skolan Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
Kooperativt lärande i förskolan och sko... av Lisa FohlinYrkesmässig handledning : mer än ord av Sidsel TveitenSamspelsbar och samtalsklar : om samtal... av Margareta ÖhmanUtmärkt undervisning : framgångsfaktore... av Jan Håkansson