Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Undervisning för elever med beteendestörningar & emotionellt störda elever

Sök i Undervisning för elever med beteendestörningar & emotionellt störda elever

Svårigheter med socialt samspel : kan det vara autism?

av Gunilla Carlsson Kendall

Lost and Found

av Ross W. Greene
Svårigheter med socialt samspel : kan det vara autism?

I boken får du en beskrivning av hur svårigheter med socialt samspel kan se ut och vad sådana svårigheter kan innebära i vardagliga situationer på förskolan. Du får kunskap om v…

Lost and Found

Implement a more constructive approach to difficult students Lost and Found is a follow-up to Dr. Ross Greene's landmark works, The Explosive Child and Lost at School, providing…


Twice Exceptional MEN FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT!:Några berättelser om hur det kan vara att leva och bo i samhället som person med intellektuellt funktionshinder. List it! Activity Book For Children: Activity book for Kids with Autism or Aspergers Assisted social, cognitive and literacy development game booklet Lost at School: Why Our Kids with Behavioral Challenges Are Falling Through the Cracks and How We Can Help Them
Twice Exceptional MEN FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT!:Några berät... av Berith Nyqvist CechList it! Activity Book For Children: Ac... av Autism Activity StudioLost at School: Why Our Kids with Behav... av Ross W. Greene

Augmentative & Alternative Communication Kummi 2 - Tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas koululuokassa Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan varhaiskasvatuksessa (+ cd) Unstuck & On Target!
Augmentative & Alternative Communication Kummi 2 - Tarkkaavaisuushäiriöinen oppi... av Tuija AroTunteet ja käyttäytyminen hallintaan va... av Jaana KiviluoteUnstuck & On Target! av Lynn Cannon