Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Undervisning för särskilda grupper & personer med särskilda behov

Sök i Undervisning för särskilda grupper & personer med särskilda behov

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrumm…

av Pirjo Lahdenperä

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga …

av Ann Ahlberg
Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet - undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet handlar om det praktiskt pedagogiska arbetet med nyanlända elever. Boken presenterar olika undervisningsformer, til…

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik beskriver och bygger broar mellan tre dimensioner av det specialpedagogiska kunskapsfältet: ideologi och politik, vetenskap och te…


Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap Autism och ADHD i fritidshemmet Leka, prata, äta : övningar för barn med särskilda behov Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik
Elevers olikheter : och specialpedagogi... av Bengt PerssonAutism och ADHD i fritidshemmet av Cajsa JahnLeka, prata, äta : övningar för barn me... av Lars KlintwallAutism och ADHD i skolan : handbok i ty... av Anna Sjölund

Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom Nyanlända och lärande : mottagande och inkludering Specialpedagogik 2
Specialpedagogik och funktionsvariation... av Inga-Lill JakobssonSpecialpedagogiska aspekter på förskola... av Kristian LutzNyanlända och lärande : mottagande och... av Nihad BunarSpecialpedagogik 2 av Monica Johansson