Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Yrkesvägledning

Sök i Yrkesvägledning

Handledning och praktisk yrkesteori

av Per Lauvås

The Fully Integrated Engineer

av Steven T. Cerri
Handledning och praktisk yrkesteori

Handledning kan förstås som en ”reflekterad praktik” som inkorporerar både teoretiska, praktiska och etiska överväganden. Målet med denna process är inte att avtäcka…

The Fully Integrated Engineer

College teaches you to be a good engineer. But it's likely that your college engineering courses didn't have time to teach you how to effectively contribute your ideas or how to…


VFU i praktiken - Studentens handbok för verksamhetsförlagd utbildning Educating the Reflective Practitioner The Adaptation Advantage Anställningsbarhet : perspektiv från utbildning och arbetsliv
VFU i praktiken - Studentens handbok fö... av Lilja CajvertEducating the Reflective Practitioner av Donald A. SchonThe Adaptation Advantage av Heather E. McGowanAnställningsbarhet : perspektiv från ut...

Yrkesutbildning : mellan skola och arbetsliv Yrkesutbildning på undantag? - Att bryta den låga attraktionskraften Designing and Implementing Mathematics Instruction for Students with Diverse Learning Needs Smart Calling
Yrkesutbildning : mellan skola och arbe... Yrkesutbildning på undantag? - Att bryt... av Kenneth AbrahamssonDesigning and Implementing Mathematics... av Pamela HudsonSmart Calling av Art Sobczak