Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Universitet & högskolor

Sök i Universitet & högskolor

Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik : för stud…

av Jimmie Kristensson

Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning :…

av Birgitta Norberg Brorsson
Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik : för studenter inom hälso- och sjukvård

Att skriva uppsats inom vårdvetenskap är en alldeles särskild och utmanande uppgift. Med Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik får du chans att fördjupa dig i et…

Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning : om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen

Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning är en bok om att handleda studenter i deras självständiga arbete på grundnivå och avancerad nivå. Den pekar på flera av…


Skriv populärvetenskapligt Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera Så får du bättre resultat på högskoleprovet Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok
Skriv populärvetenskapligt av Birgita KlepkeSeminarieboken : att skriva, presentera... av Maria BjörklundSå får du bättre resultat på högskolepr... av Sophie OllénSjuksköterskans journalföring och infor... av Catrin Björvell

Muntlig interaktion : i akademiska sammanhang Uppsatshandbok : hur du lyckas med din uppsats Forskarhandledning : i teori och praktik Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar
Muntlig interaktion : i akademiska samm... av Vendela BlomströmUppsatshandbok : hur du lyckas med din... av Ann-Marie EkengrenForskarhandledning : i teori och praktik av Eva BrodinSkriv vetenskapliga uppsatser, examensa... av Jessica Aspfors