Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Grundskola

Sök i Grundskola

Likabehandling i förskola och skola

av Kajsa Svaleryd

Hållbar utveckling : ämnesdidaktisk tematisering för grunds…

av Per Sund
Likabehandling i förskola och skola

Skol- och diskrimineringslagens krav på arbetet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en tryg…

Hållbar utveckling : ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan

I Hållbar utveckling – ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan beskriver författarna hur lärare kan arbeta ämnesintegrerat med frågor om hållbar utveckling. Bokens syf…


Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter Formativ undervisning : utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus Delaktighet : reflekterande undervisningspraktik i förskola och skola Isak Skogstads obekväma sanningar om skolan
Värdegrund och mångkultur i handling :... Formativ undervisning : utveckla klassr... av Åsa HirshDelaktighet : reflekterande undervisnin... av Françoise DuboisIsak Skogstads obekväma sanningar om sk... av Isak Skogstad

Motivation och lärande Nu ler Vygotskij : eleverna, undervisningen och Lgr 11 Förskola och skola : om två skilda traditioner och om visionen om en möjlig mötesplats Upptäck tekniken i barnlitteraturen
Motivation och lärande av Einar M. SkaalvikNu ler Vygotskij : eleverna, undervisni... av Anne-Marie KörlingFörskola och skola : om två skilda trad... av Gunilla DahlbergUpptäck tekniken i barnlitteraturen av Cecilia Axell