Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Förskola

Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt ar…

av Ann Åberg

Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete

I Lyssnandets pedagogik beskriver Ann Åberg arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av inspirerande exempel ur sin egen vardag beskriver förf…

Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Att bli förskollärare ger en bred och heltäckande introduktion till förskolläraryrket. I boken presenteras förskolans utbildning och förskollärarprofessionen utifrån både teoret…


Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling Formulera : bild och projekt i förskolan Vad säger forskningen om svensk förskola? Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan
Utbildning och undervisning i förskolan... av Christian EidevaldFormulera : bild och projekt i förskolan av Karin FurnessVad säger forskningen om svensk förskol... Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lä... av Karin Alnervik

Att undervisa barn i förskolan Den interkulturella förskolan : mål och arbetssätt Kalender för förskolan 2021/2022 Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv ? exemplet förskolan
Att undervisa barn i förskolan av Elisabet DoverborgDen interkulturella förskolan : mål och... av Pirjo LahdenperäKalender för förskolan 2021/2022 Från kvalitet till meningsskapande : po... av Gunilla Dahlberg