Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Skolor

Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt ar…

av Ann Åberg

Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och …

av Christian Eidevald
Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete

I Lyssnandets pedagogik beskriver Ann Åberg arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av inspirerande exempel ur sin egen vardag beskriver förf…

Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Förskolans uppdrag har av tradition inte beskrivits med orden utbildning och undervisning. När förskolans läroplan, Lpfö18, använder dessa begrepp behöver vi därför ställa oss f…


Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv God lärmiljö för alla - konsten att hantera övergångar i skolan Formulera : bild och projekt i förskolan
Att bli förskollärare : mångfacetterad... Det sociala livet i skolan : socialpsyk... av Robert ThornbergGod lärmiljö för alla - konsten att han... av Anna BorgFormulera : bild och projekt i förskolan av Karin Furness

Att undervisa barn i förskolan Vad säger forskningen om svensk förskola? Förskola, barn och undervisning : didaktik i förskolan Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
Att undervisa barn i förskolan av Elisabet DoverborgVad säger forskningen om svensk förskol... Förskola, barn och undervisning : didak... Friluftslivets pedagogik : en miljö- oc... av Britta Brügge