Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Lärare

Handbok i klassrumsledarskap

av Jonas Nilsson

Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Handbok i klassrumsledarskap

Ett effektivt ledarskap i klassrummet skapar goda förutsättningar för undervisning och lärande. I Handbok i klassrumsledarskap får såväl blivande som verksamma lärare ett konkre…

Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Att bli förskollärare ger en bred och heltäckande introduktion till förskolläraryrket. I boken presenteras förskolans utbildning och förskollärarprofessionen utifrån både teoret…


Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap och strukturerad undervisning Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utvecklas? Konflikthantering i professionellt lärarskap
Lärarledarskapet : situationsanpassat l... av Matts DahlkwistRespekt för lärarprofessionen : om lära... av Gunnel ColnerudLärares relationskompetens : vad är det... av Jonas AspelinKonflikthantering i professionellt lära...

Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik Lyhörda lärare :  professionellt relationsbyggande i förskola och skola Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser Juridik för lärare
Läraryrkets etik och värdepedagogiska p... av Gunnel ColnerudLyhörda lärare : professionellt relati... av Anneli FrelinLärarens ledarskap : relationer och gru... av Matts DahlkwistJuridik för lärare av Anderz Andersson