Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Lärare

Lära till lärare - Att utveckla läraryrket, vetenskapligt f…

Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utve…

av Jonas Aspelin
Lära till lärare - Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik

Lärarutbildningen skall genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt, som också skall knytas till lärares dagliga arbete. Det vetenskapliga förhållningssättet ska löpa som e…

Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utvecklas?

Relationskompetens är en central kompetens inom många yrken där man arbetar med människor. Denna kompetens behövs för att verksamhetens kvalitet ska bli god och för att målen sk…


Förskollärarens metod- och vetenskapsteori Lyhörda lärare :  professionellt relationsbyggande i förskola och skola Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap och strukturerad undervisning Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik
Förskollärarens metod- och vetenskapste... Lyhörda lärare : professionellt relati... av Anneli FrelinLärarledarskapet : situationsanpassat l... av Matts DahlkwistLäraryrkets etik och värdepedagogiska p... av Gunnel Colnerud

Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet Att äga klassrummet : 10 perspektiv på ledarskap för lärare Juridik för lärare
Respekt för lärarprofessionen : om lära... av Gunnel ColnerudAtt anpassa undervisning : till individ... av Anja ThorstenAtt äga klassrummet : 10 perspektiv på... av Anna Sterlinger AhlringJuridik för lärare av Anderz Andersson