Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Examination & betygssättning

Sök i Examination & betygssättning

Betygssättning : en handbok

av Anders Gustavsson

Prov och arbetsuppgifter : en handbok

av Anders Gustavsson
Betygssättning : en handbok

Betygssättning – en handbok erbjuder ett helhetsperspektiv på bedömning och betygssättning. Författarna beskriver vad lärare är skyldiga att göra för att betygen ska bli r…

Prov och arbetsuppgifter : en handbok

Prov och arbetsuppgifter – en handbok handlar om de bedömningsinstrument som lärare har till sitt förfogande: examinationsuppgifter och rättning/bedömning av prestationer/…


Betygen i skolan: Kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis Bedömning i matematik pågår! : återkoppling för elevers engagemang och lärande De fem stora : Fullan - Hattie - Timperley - Wiliam - Dweck Utvärdering och bedömning i skolan : för vem och varför?
Betygen i skolan: Kunskapssyn, bedömnin... av Bengt SelghedBedömning i matematik pågår! : återkopp... av Lisa Björklund BoistrupDe fem stora : Fullan - Hattie - Timper... av Jesper ErsgårdUtvärdering och bedömning i skolan : fö... av Agneta Hult

Lärares bedömningsarbete : Förutsättningar, villkor, agens Formativ bedömning i praktiken : från förmedling till förståelse Lärandematriser: Att få eleven att förstå Bedömning i svenskämnet årskurs 7-9
Lärares bedömningsarbete : Förutsättnin... av Viveca LindbergFormativ bedömning i praktiken : från f... av Helena WallbergLärandematriser: Att få eleven att förs... av Johan AlmBedömning i svenskämnet årskurs 7-9