Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Examination & betygssättning

Sök i Examination & betygssättning

Betygssättning : en handbok

av Anders Gustavsson

Lärande bedömning

av Anders Jönsson
Betygssättning : en handbok

Betygssättning – en handbok erbjuder ett helhetsperspektiv på bedömning och betygssättning. Författarna beskriver vad lärare är skyldiga att göra för att betygen ska bli r…

Lärande bedömning

I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket …


Prov och arbetsuppgifter : en handbok Lärande bedömning, 4 uppl De fem stora : Fullan - Hattie - Timperley - Wiliam - Dweck Betygen i skolan: Kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis
Prov och arbetsuppgifter : en handbok av Anders GustavssonLärande bedömning, 4 uppl av Anders JönssonDe fem stora : Fullan - Hattie - Timper... av Jesper ErsgårdBetygen i skolan: Kunskapssyn, bedömnin... av Bengt Selghed

Bedömning, betyg och lärande Bedömning av svenska som andraspråk - En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier Utvärdering och bedömning i skolan : för vem och varför? A i alla ämnen : den ultimata guiden till högsta betyg
Provläs
Bedömning, betyg och lärande av Alli KlappBedömning av svenska som andraspråk - E... av Anna Flyman MattssonUtvärdering och bedömning i skolan : fö... av Agneta HultA i alla ämnen : den ultimata guiden ti... av Raman Mehrzad