Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kursplanering & kursutveckling

Sök i Kursplanering & kursutveckling

Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som gru…

av Jonas Stier

Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska princip…

Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som grund

Ett interkulturellt samspel mellan barn, pedagoger och föräldrar är en viktig del av förskolans vardag. Alltmer betonas vikten av ett interkulturellt arbete i förskolan. Men vad…

Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvension

Denna reviderade 12:e upplaga presenterar följande viktiga styrdokument:• Skollagen (2010:800)• Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (2016)• Läroplan för grundskola…


Läroplanen, barnen och jag Montessoripedagogik i skolan - en väg mot målen:Kunskapsplan för montessoriskolor The National Curriculum Outdoors: KS1 Picture Pedagogy
Läroplanen, barnen och jag av Leif StrandbergMontessoripedagogik i skolan - en väg m... The National Curriculum Outdoors: KS1 av Deborah LambertPicture Pedagogy av Professor Emeritus Paul Duncum

Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan Medical Psychedelics: The evidence-based textbook about the clinical applications of LSD, psilocybin, ayahuasca, DMT, MDMA and ketamine Tamara Coloring Book: Coloring Book with the most famous Tamara de Lempicka paintings Roy Coloring Book: Coloring Book with the most famous Roy Lichtenstein paintings
Lärandets grogrund : perspektiv och för... av Ingrid Pramling SamuelssonMedical Psychedelics: The evidence-base... av Oliver Rumle HovmandTamara Coloring Book: Coloring Book wit... av Jacek LasaRoy Coloring Book: Coloring Book with t... av Jacek Lasa