Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kursplanering & kursutveckling

Sök i Kursplanering & kursutveckling

Med läroplanen på fickan : Lpfö 18

av Eva Wiklund Dahl

Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska princip…

Med läroplanen på fickan : Lpfö 18

Med läroplanen på fickan beskriver en arbetsmodell som går ut på att integrera läroplanen, Lpfö 18, i arbetet i förskolan.Boken ger exempel på hur man kan tolka läroplanens skri…

Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvension

Denna reviderade 12:e upplaga presenterar följande viktiga styrdokument:• Skollagen (2010:800)• Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (2016)• Läroplan för grundskola…


Creating Significant Learning Experiences Elementary and Middle School Mathematics Logic Modeling Methods in Program Evaluation Läroplanen, barnen och jag
Creating Significant Learning Experienc... av L. Dee FinkElementary and Middle School Mathematics av John A. Van de WalleLogic Modeling Methods in Program Evalu... av Joy A. FrechtlingLäroplanen, barnen och jag av Leif Strandberg

Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: Pearson New International Edition Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan International Perspectives on Teaching Rival Histories Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, Global Edition
Taxonomy for Learning, Teaching, and As... av Lorin W. AndersonLärandets grogrund : perspektiv och för... av Ingrid Pramling SamuelssonInternational Perspectives on Teaching... Curriculum: Foundations, Principles, an... av Allan C. Ornstein