Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kursplanering & kursutveckling

Sök i Kursplanering & kursutveckling

Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som gru…

av Jonas Stier

Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska princip…

Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som grund

Ett interkulturellt samspel mellan barn, pedagoger och föräldrar är en viktig del av förskolans vardag. Alltmer betonas vikten av ett interkulturellt arbete i förskolan. Men vad…

Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvension

Denna reviderade 12:e upplaga presenterar följande viktiga styrdokument:• Skollagen (2010:800)• Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (2016)• Läroplan för grundskola…


Läroplanen, barnen och jag Internationalizing the Curriculum Necessary Conditions of Learning Knowledge and the Future School
Läroplanen, barnen och jag av Leif StrandbergInternationalizing the Curriculum av Betty LeaskNecessary Conditions of Learning av Ference MartonKnowledge and the Future School av Michael Young

Teaching As A Reflective Practice World Yearbook of Education 2011 Montessoripedagogik i skolan - en väg mot målen : Kunskapsplan för montesso Curriculum and the Specialization of Knowledge
Teaching As A Reflective Practice World Yearbook of Education 2011 Montessoripedagogik i skolan - en väg m... Curriculum and the Specialization of Kn... av Michael Young