Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Organisation & administration av utbildning

Sök i Organisation & administration av utbildning

Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassru…

av Anja Thorsten

Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som gru…

av Jonas Stier
Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet

Tycker du att din svåraste arbetsuppgift som lärare är att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov? Då är du inte ensam! Att anpassa undervisning är …

Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som grund

Ett interkulturellt samspel mellan barn, pedagoger och föräldrar är en viktig del av förskolans vardag. Alltmer betonas vikten av ett interkulturellt arbete i förskolan. Men vad…


Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola Förskollärarens metod- och vetenskapsteori Utmärkt ledarskap i skolan : Forskning om att leda för elevers måluppfyllel Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap och strukturerad undervisning
Att organisera för skolframgång : strat... av Maria JarlFörskollärarens metod- och vetenskapste... Utmärkt ledarskap i skolan : Forskning... av Jan HåkanssonLärarledarskapet : situationsanpassat l... av Matts Dahlkwist

Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utvecklas? Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik Lära till lärare - Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik Ledarskap i klassrummet : handbok för arbetsro och effektivt lärande
Lärares relationskompetens : vad är det... av Jonas AspelinRespekt för lärarprofessionen : om lära... av Gunnel ColnerudLära till lärare - Att utveckla läraryr... Ledarskap i klassrummet : handbok för a... av John Steinberg