Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Organisation & administration av utbildning

Sök i Organisation & administration av utbildning

Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Handbok i klassrumsledarskap

av Jonas Nilsson
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Att bli förskollärare ger en bred och heltäckande introduktion till förskolläraryrket. I boken presenteras förskolans utbildning och förskollärarprofessionen utifrån både teoret…

Handbok i klassrumsledarskap

Ett effektivt ledarskap i klassrummet skapar goda förutsättningar för undervisning och lärande. I Handbok i klassrumsledarskap får såväl blivande som verksamma lärare ett konkre…


Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik Lyhörda lärare :  professionellt relationsbyggande i förskola och skola
Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lä... av Karin AlnervikLäraryrkets etik och värdepedagogiska p... av Gunnel ColnerudRespekt för lärarprofessionen : om lära... av Gunnel ColnerudLyhörda lärare : professionellt relati... av Anneli Frelin

Kollegialt lärande Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utvecklas? Att leda mot skolans mål vägval och möjligheter 3 uppl. Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap och strukturerad undervisning
Kollegialt lärande av Elisabeth Åsén NordströmLärares relationskompetens : vad är det... av Jonas AspelinAtt leda mot skolans mål vägval och möj... av Johansson (red.)Lärarledarskapet : situationsanpassat l... av Matts Dahlkwist