Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Organisation & administration av utbildning

Sök i Organisation & administration av utbildning

Handbok i klassrumsledarskap

av Jonas Nilsson

Lärande, skola, bildning

av Ulf P. Lundgren
Handbok i klassrumsledarskap

Ett effektivt ledarskap i klassrummet skapar goda förutsättningar för undervisning och lärande. I Handbok i klassrumsledarskap får såväl blivande som verksamma lärare ett konkre…

Lärande, skola, bildning

Lärande skola bildning är en grundbok som belyser skolans historia och framväxt i ett internationellt perspektiv, och som även ger en god inblick i det som idag utgör vårt sven…


Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet Förskollärarens metod- och vetenskapsteori Konflikthantering i professionellt lärarskap Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som grund
Att bli förskollärare : mångfacetterad... Förskollärarens metod- och vetenskapste... Konflikthantering i professionellt lära... Interkulturellt arbete i förskolan : me... av Jonas Stier

Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utvecklas? Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik Att leda mot skolans mål vägval och möjligheter 3 uppl.
Att organisera för skolframgång : strat... av Maria JarlLärares relationskompetens : vad är det... av Jonas AspelinRespekt för lärarprofessionen : om lära... av Gunnel ColnerudAtt leda mot skolans mål vägval och möj... av Johansson (red.)