Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Inkluderande / sammanhållen utbildning

Sök i Inkluderande / sammanhållen utbildning

Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola oc…

Den inkluderande förskolan : en handbok

av Pia Håland Anveden
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter

Boken handlar om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsut…

Den inkluderande förskolan : en handbok

Den kulturella mångfalden i förskolan ställer höga krav på personal och chefer, men erbjuder också rika möjligheter till engagerande möten med barn och en stark känsla av att ku…


Professionella pedagogiska samtal för en inkluderande skolkultur Inkluderande matematikundervisning : tidiga insatser i FK-6 Leading on Pastoral Care Utbildning i migrationens tid - viljor, organisering och villkor för inkludering
Professionella pedagogiska samtal för e... Inkluderande matematikundervisning : ti... av Helena RoosLeading on Pastoral Care av Daniel SobelUtbildning i migrationens tid - viljor,...

Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter Research Methods for Social Justice and Equity in Education Global Citizenship Education: A Critical Introduction to Key Concepts and Debates
Interkulturell pedagogisk kompetens : i... av Hans LorentzInterkulturell religionsdidaktik : utma... Research Methods for Social Justice and... av Professor Liz AtkinsGlobal Citizenship Education: A Critica... av Edda Sant