Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Utbildningens moraliska & sociala uppgift

Sök i Utbildningens moraliska & sociala uppgift

Skolan, demokratin och de unga medborgarna

av Joakim Ekman

Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget

av Anna Jobér
Skolan, demokratin och de unga medborgarna

Det är en vanlig föreställning att skolan har en viktig funktion att fylla i en demokrati. Skolan ska fostra ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, och mer specifikt u…

Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget

Social klass i skolan visar hur social klass påverkar klassrumssituationen, undervisningen och i förlängningen även elevernas resultat. Skolans förmåga att kompensera för eleve…


Barns sociala och emotionella lärande : utifrån förskolans läroplan Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete Om moralens härstamning : en stridsskrift Inkludering och socialt kapital : skolan och ungdomars välbefinnande
Barns sociala och emotionella lärande :... av Lars LöwenborgNormkritiska perspektiv - i skolans lik... av Elisabeth ElmerothOm moralens härstamning : en stridsskri... av Friedrich NietzscheInkludering och socialt kapital : skola... av Bengt Persson

Liberating Learning Getting Evidence into Education Values in Early Childhood Education Education, Liberal Democracy and Populism
Liberating Learning av Santiago Rincon-GallardoGetting Evidence into Education Values in Early Childhood Education Education, Liberal Democracy and Populi... av David Sullivan