Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Pedagogisk filosofi & teori

Sök i Pedagogisk filosofi & teori

På vetenskaplig grund : en vetenskapsteoretisk vägledning f…

av Corrado Matta

Utveckla utbildning : vetenskaplig grund, beprövad erfarenh…

av Anette Jahnke
På vetenskaplig grund : en vetenskapsteoretisk vägledning för lärare och lärarstudenter

På vetenskaplig grund ger lärare, lärarstudenter och skolledare instrument för att reflektera kring vad utbildning på vetenskaplig grund kan och bör innebära för den egna prakti…

Utveckla utbildning : vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, tyst kunskap

Utveckling kan tolkas som en förändring i en viss riktning. Men i vilken riktning kommer utbildningen bli bra för våra barn och elever? Utbildning ska vila på vetenskaplig grund…


Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet Didaktiken efter Vygotskij : design för lärande Allmändidaktik : vetenskap för lärare Vetenskapsteori för lärarstudenter
Grundbok i kooperativt lärande : vägen... av Niclas FohlinDidaktiken efter Vygotskij : design för... av Staffan SelanderAllmändidaktik : vetenskap för lärare Vetenskapsteori för lärarstudenter av Ulf Brinkkjaer

Utbildningsvetenskap för förskolan Ellen Key : en europeisk intellektuell Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete Inkludering och socialt kapital : skolan och ungdomars välbefinnande
Provläs
Utbildningsvetenskap för förskolan av Bim RiddersporreEllen Key : en europeisk intellektuell av Ronny AmbjörnssonNormkritiska perspektiv - i skolans lik... av Elisabeth ElmerothInkludering och socialt kapital : skola... av Bengt Persson