Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Pedagogisk filosofi & teori

Sök i Pedagogisk filosofi & teori

På vetenskaplig grund : en vetenskapsteoretisk vägledning f…

av Corrado Matta

Utveckla utbildning : vetenskaplig grund, beprövad erfarenh…

av Anette Jahnke
På vetenskaplig grund : en vetenskapsteoretisk vägledning för lärare och lärarstudenter

På vetenskaplig grund ger lärare, lärarstudenter och skolledare instrument för att reflektera kring vad utbildning på vetenskaplig grund kan och bör innebära för den egna prakti…

Utveckla utbildning : vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, tyst kunskap

Utveckling kan tolkas som en förändring i en viss riktning. Men i vilken riktning kommer utbildningen bli bra för våra barn och elever? Utbildning ska vila på vetenskaplig grund…


Skolan, demokratin och de unga medborgarna Didaktiken efter Vygotskij : design för lärande Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet Hundra sätt att förundras : pedagogik i en föränderlig omvärld
Skolan, demokratin och de unga medborga... av Joakim EkmanDidaktiken efter Vygotskij : design för... av Staffan SelanderGrundbok i kooperativt lärande : vägen... av Niclas FohlinHundra sätt att förundras : pedagogik i... av Anna Barsotti

Allmändidaktik : vetenskap för lärare Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete Utbildningsvetenskap för förskolan Visuell kunskap för multimodalt lärande
Allmändidaktik : vetenskap för lärare Normkritiska perspektiv - i skolans lik... av Elisabeth ElmerothUtbildningsvetenskap för förskolan av Bim RiddersporreVisuell kunskap för multimodalt lärande