Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Pedagogik

Sök i Pedagogik

Elevhälsa i praktiken : hur gör vi?

av Erik Hall

Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt ar…

av Ann Åberg
Elevhälsa i praktiken : hur gör vi?

I den här boken får ni följa med på resan som Visättraskolan har gjort i att gå från en bortvalsskola i kris, till en skola som präglas av kunskap, trygghet och trivsel. Författ…

Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete

I Lyssnandets pedagogik beskriver Ann Åberg arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av inspirerande exempel ur sin egen vardag beskriver förf…


Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling Formulera : bild och projekt i förskolan Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola
Pojkar i skolan : vad lärare och andra... av Fredrik ZimmermanUtbildning och undervisning i förskolan... av Christian EidevaldFormulera : bild och projekt i förskolan av Karin FurnessBarn och naturvetenskap : upptäcka, utf... av Ingela Elfström

Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan Att skriva en bra uppsats Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
Att bli förskollärare : mångfacetterad... Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lä... av Karin AlnervikAtt skriva en bra uppsats av Lotte RieneckerDet värderande ögat : observation, utvä... av Cato R. P. Bjørndal