Avancerad sökning
Din kundvagn är tom
Ändra i din kundvagn Gå till kassan

Pedagogik

Sök i Pedagogik

Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och …

av Christian Eidevald

Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt ar…

av Ann Åberg
Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling
249 kr

Förskolans uppdrag har av tradition inte beskrivits med orden utbildning och undervisning. När förskolans läroplan, Lpfö18, använder dessa begrepp behöver vi därför ställa oss f…

Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete
318 kr

I Lyssnandets pedagogik beskriver Ann Åberg arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av inspirerande exempel ur sin egen vardag beskriver förf…

Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn

Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare
315 kr
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet
380 kr
Lärande, skola, bildning
539 kr
Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
309 kr
Det sociala livet i skolan : socialpsyk... av Robert ThornbergAtt bli förskollärare : mångfacetterad... av Ingrid EngdahlLärande, skola, bildning Det värderande ögat : observation, utvä... av Cato R. P. Bjørndal
Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn

Att bli lärare
368 kr
Lära till lärare - Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
314 kr
Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensionella perspektiv
241 kr
Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
346 kr
Att bli lärare Lära till lärare - Att utveckla läraryr... Att möta barns sociala språkmiljö i för... Friluftslivets pedagogik : en miljö- oc... av Britta Brügge
Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn