Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sexuellt beteende

Sök i Sexuellt beteende

HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande

av Tove Lundberg

Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling …

av Johanna Ekdahl
HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande

Heteronormen, cisnormen och mononormen varför bör vi känna till dem? Hur kan behandlare skapa ett samtalsklimat där klienterna kan känna sig trygga? Vilken kunskap om hbtq+-pers…

Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT

Sexualiteten är för många något privat som inte diskuteras med vare sig vänner eller vårdkontakter. Det är också vanligt att behandlare är osäkra på hur man ska samtala runt hjä…


Ungdomar, sexualitet och relationer Sexuality Sexuality Trans Bodies, Trans Selves
Ungdomar, sexualitet och relationer Sexuality av Jeffrey WeeksSexuality Trans Bodies, Trans Selves

Sexualities Bodies That Matter Sexual Selection and the Origins of Human Mating Systems The Playbook
Sexualities Bodies That Matter av Judith ButlerSexual Selection and the Origins of Hum... av Alan F. DixsonThe Playbook av Barney Stinson