Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Social- & gruppsykologi

Sök i Social- & gruppsykologi

Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv

av Robert Thornberg

Konflikthantering i professionellt lärarskap

Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv

Det sociala livet i skolan är en introduktion till socialpsykologi där kunskapsområdet relateras till skolans värld genom skildringar av vardagssituationer och resultat från for…

Konflikthantering i professionellt lärarskap

Konflikter är en naturlig del av skolans och förskolans vardag – att möta och hantera konflikter kräver däremot specifik kunskap och träning. Om det sociala samspelet i en…


Tänk om : en studie i oro Vardagslivets socialpsykologi Nätverksboken - om mötets möjligheter Hissad och dissad : om relationsarbete i förskolan
Tänk om : en studie i oro av Roland PaulsenVardagslivets socialpsykologi av Thomas JohanssonNätverksboken - om mötets möjligheter av Gunnar ForsbergHissad och dissad : om relationsarbete... av Margareta Öhman

Smitta : om virus, våld, finanskriser och fake news Leenden : en fälthandbok Socialpsykologi : teorier och tillämpning Sociala relationer och samspel i förskolan
Smitta : om virus, våld, finanskriser o... av Adam KucharskiLeenden : en fälthandbok av Per NaroskinSocialpsykologi : teorier och tillämpni... av Björn NilssonSociala relationer och samspel i försko... av Thomas Johansson