Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Psykologisk metod

Sök i Psykologisk metod

Unified protocol terapeutmanual : diagnosöverskridande psyk…

av David H. Barlow

Unified protocol arbetsbok : diagnosöverskridande psykolog…

av David H. Barlow
Unified protocol terapeutmanual : diagnosöverskridande psykologisk behandling

Många psykiatriska diagnoser överlappar varandra vad gäller uppkomst samt sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer. Unified protocol är en banbrytande behandling med KBT som utgå…

Unified protocol arbetsbok :  diagnosöverskridande psykologisk behandling

Upplever du starka, obehagliga känslor som hindrar dig från att leva så som du vill? Ångest, rädsla och nedstämdhet förekommer ofta tillsammans och kan begränsa din tillvaro. Fo…


Hälsopsykologi i vården Tid för samtal : vad talar vi om egentligen? Essentials of  WAIS-IV Assessment Introduktion till forskningsmetodik
Hälsopsykologi i vården av Steven James LintonTid för samtal : vad talar vi om egentl... av Staffan HultgrenEssentials of WAIS-IV Assessment av Elizabeth O. LichtenbergerIntroduktion till forskningsmetodik

Essentials of Neuropsychological Assessment The Silent Patient Lågaffektivt bemötande Essentials of Executive Functions Assessment
Essentials of Neuropsychological Assess... av Nancy HebbenThe Silent Patient av Alex MichaelidesLågaffektivt bemötande Essentials of Executive Functions Asses... av George McCloskey