Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Rehabilitering av brottslingar

Sök i Rehabilitering av brottslingar

Samordnade insatser för klienter med villkorlig frigivning.…

Pervasive Punishment

av Fergus McNeill
Samordnade insatser för klienter med villkorlig frigivning. Brå rapport 2020:20 : Utvärdering av Kriminalvårdens försöksverksamhet med inslussningsgrupper

Kriminalvården har i uppdrag av regeringen genomfört en försöksverksamhet med inslussningsgrupper. Syftet är att underlätta klienternas åter…

Pervasive Punishment

Despite its dramatic proliferation and diversification in recent decades, supervisory forms of punishment in the community (like probation, parole and unpaid work) have been lar…