Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Socialt arbete

Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori …

Grupphandledning : med yrkesverksamma inom vård och omsorg

av Mona Pertoft
Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem. Den här boken belyser såväl professionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors berä…

Grupphandledning : med yrkesverksamma inom vård och omsorg

Detta är en bok om konsten att handleda och om att ta tillvara gruppens samlade kompetens.I denna fjärde upplaga har en bilaga om etiska riktlinjer för handledare uppdaterats. G…


Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete Engagerande nätverksmöten Socialt arbete : en grundbok Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor
Socialpedagogik : pedagogiskt socialt a... av Christer CederlundEngagerande nätverksmöten av Maria Moody KällbergSocialt arbete : en grundbok av Anna MeeuwisseLevande socialt arbete : vardagsliv, sö... av Marcus Herz

Modern teoribildning i socialt arbete Förstå socialt arbete Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori, reflektion och praxis Utvärdering i socialt arbete : utgångspunkter, modeller och användning
Modern teoribildning i socialt arbete av Malcolm PayneFörstå socialt arbete av Martin BörjesonIntersektionalitet i socialt arbete, 2... av Tina MattssonUtvärdering i socialt arbete : utgångsp... av Björn Blom