Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sociala stöd- & förmånssystem

Sök i Sociala stöd- & förmånssystem

Barn & unga i utsatta livssituationer : perspektiv från for…

Socialpolitik

av Jonas Olofsson
Barn & unga i utsatta livssituationer : perspektiv från forskning och praktik

I denna tvärvetenskapliga antologi skärskådas kopplingar och dynamiker mellan barndom och utsatthet av några av Sveriges främsta forskare. - Vilka möjligheter har barn och unga …

Socialpolitik

I Socialpolitik – en historisk bakgrund, internationella jämförelser och aktuella politiska utmaningar ges ett historiskt och internationellt perspektiv på den svenska soc…


Avslagsmaskinen : byråkrati och avhumanisering i svensk sjukförsäkring Disciplinering, femininitet och tvångsvård - Tjejers vardag vid särskilda ungdomshem Delaktighet genom kunskap, kontroll och gemenskap - barnets väg genom Barnahus United States Income, Wealth, Consumption, and Inequality
Avslagsmaskinen : byråkrati och avhuman... av Niklas AltermarkDisciplinering, femininitet och tvångsv... av Maria Andersson VogelDelaktighet genom kunskap, kontroll och... av Åsa LandbergUnited States Income, Wealth, Consumpti...

Health and Social Justice Minimum Income Protection in Flux Parenting Leaving Care and the Transition to Adulthood
Health and Social Justice av Jennifer Prah RugerMinimum Income Protection in Flux Parenting av Susan GolombokLeaving Care and the Transition to Adul...