Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Social forskning & statistik

Sök i Social forskning & statistik

Statistik för beteendevetare : faktabok

av Elisabet Borg

Statistik för beteendevetare : övningsbok

av Elisabet Borg
Statistik för beteendevetare : faktabok

Statistik för beteendevetare är en heltäckande grundbok i statistik. Författarna går steg för steg igenom hur du planerar, genomför och redovisar en statistisk undersökning:- Vi…

Statistik för beteendevetare : övningsbok

Övningsbok till Statistik för beteendevetare är ett komplement till faktaboken med samma namn. Boken inleds med en kort repetition av grundläggande matematik och på omslagets in…


Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder Social Research Methods Praktisk statistik Social kontroll : övervakning, disciplinering och självregerling
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvet... av Göran DjurfeldtSocial Research Methods av Alan BrymanPraktisk statistik av Svante KörnerSocial kontroll : övervakning, discipli...

Statistisk verktygslåda 0 - - att förstå och förändra världen med siffror (bok + digital produkt) Philosophy of Social Science Micro-Econometrics for Policy, Program and Treatment Effects Real World Research
Statistisk verktygslåda 0 - - att först... av Mimmi BarmarkPhilosophy of Social Science Micro-Econometrics for Policy, Program... av Myoung-Jae LeeReal World Research av Colin Robson