Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Ungdomar

Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv

av Thomas Johansson

Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- …

Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv

Barn- och ungdomsvetenskap utgör idag ett tvärvetenskapligt område, som bygger på och integrerar kunskaper från olika discipliner. Boken Barn- och ungdomsvetenskap Grundläggande…

Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok

Att undersöka och pröva vem man är och vem man vill vara, i förhållande till omgivningen och till olika kontexter, är något som påbörjas under de föränderliga och omvälvande ung…


Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter : integration, inkludering och jämställdhet Fatta lagen! : från hatbrott till snatteri och svartjobb Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring Distraherad : hjärnan, skärmen och krafterna bakom
Ensamkommandes upplevelser & profession... Fatta lagen! : från hatbrott till snatt... av Dona HaririNya uppväxtvillkor : samhälle och indiv... av Thomas JohanssonDistraherad : hjärnan, skärmen och kraf... av Sissela Nutley

Ungdomar och identitet Samverkansforskning : att främja barns och ungas välfärd Unga med psykisk ohälsa, självskadebeteende och självmordstankar : en kunskapsöversikt Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering
Ungdomar och identitet av Ann FrisénSamverkansforskning : att främja barns... Unga med psykisk ohälsa, självskadebete... av Ulrika HallbergBeteendeproblem inom ungdoms- och HVB-v... av Bo Hejlskov Elvén