Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Funktionshinder: sociala aspekter

Sök i Funktionshinder: sociala aspekter

Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell…

Äldre- och funktionshindersomsorg

av Maria Bennich
Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell funktionsnedsättning

Den 6:e upplagan av boken har fått en ökad forskningsbaserad och vetenskaplig tyngd. Nya kapitel har tillkommit och hela boken har uppdaterats och omarbetats. Till exempel har d…

Äldre- och funktionshindersomsorg

Äldre- och funktionshindersomsorg beskriver fyra olika områden inom äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledarskap och organisation. De olika delarna är…


Arbetsliv för alla - funktionsnedsättning och arbete Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättningar Föräldraskap och funktionsnedsättning Usla, elända och arma : samhällets utsatta under 700 år
Arbetsliv för alla - funktionsnedsättni... Vård och omsorg om personer med funktio... av Ulrika HallbergFöräldraskap och funktionsnedsättning av Ulrika HallbergUsla, elända och arma : samhällets utsa...

Socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder - Medborgarskap, delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättn A Cultural History of Disability Barn med särskilda behov : en kunskapsöversikt om funktionsnedsättning Vuxna människor med funktionsnedsättningar : en kunskapsöversikt
Socialvetenskapliga perspektiv på funkt... av Rafael LindqvistA Cultural History of Disability Barn med särskilda behov : en kunskapsö... av Ulrika HallbergVuxna människor med funktionsnedsättnin... av Ulrika Hallberg