Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Funktionshinder: sociala aspekter

Sök i Funktionshinder: sociala aspekter

Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell…

Äldre- och funktionshindersomsorg

av Maria Bennich
Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell funktionsnedsättning

Den 6:e upplagan av boken har fått en ökad forskningsbaserad och vetenskaplig tyngd. Nya kapitel har tillkommit och hela boken har uppdaterats och omarbetats. Till exempel har d…

Äldre- och funktionshindersomsorg

Äldre- och funktionshindersomsorg beskriver fyra olika områden inom äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledarskap och organisation. De olika delarna är…


Kärlek och stålull : om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättningar Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder Social dokumentation  i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF
Kärlek och stålull : om att växa upp me... av Lisbeth PippingVård och omsorg om personer med funktio... av Ulrika HallbergProblemskapande beteende vid utveckling... av Bo Hejlskov ElvénSocial dokumentation i handläggning oc... av Thomas Carlsson

Föräldraskap och funktionsnedsättning Att vara vuxen med Aspergers syndrom : om identitet, relationer och vardagen Usla, elända och arma : samhällets utsatta under 700 år För din skull, för min skull eller för skams skull? - Om LSS och bemötande
Föräldraskap och funktionsnedsättning av Ulrika HallbergAtt vara vuxen med Aspergers syndrom :... av Paula TilliUsla, elända och arma : samhällets utsa... För din skull, för min skull eller för... av Barbro Lewin