Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sociala frågor & processer

Sök i Sociala frågor & processer

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta f…

av Fredrik Zimmerman

Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori …

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan

Gruppen pojkar går ut grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Vidare lämnar mer än var femte pojke skolan utan att ha gymnasiebehörighet. Siffror …

Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem. Den här boken belyser såväl professionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors berä…


Det är nog nu - Röster om jämställdhet för att förändra arbetslivet Flocken Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell funktionsnedsättning Herrarna satte oss hit : om tvångsförflyttningarna i Sverige
Det är nog nu - Röster om jämställdhet... av Fanny WidmanFlocken av Johan AnderbergOmsorgsboken : möjligheter och svårighe... Herrarna satte oss hit : om tvångsförfl... av Elin Anna Labba

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet - undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Berättelsen om Kevinfallet : familjens egna ord om den stora rättsskandalen Berättelsen om Kevinfallet : familjens egna ord om den stora rättsskandalen Krisstress : att hantera en pandemi, coronaoro och andra långvariga påfrestningar
Nyanlända, interkulturalitet och flersp... av Pirjo LahdenperäBerättelsen om Kevinfallet : familjens... av Andreas SlättBerättelsen om Kevinfallet : familjens... av Andreas SlättKrisstress : att hantera en pandemi, co... av Giorgio Grossi