Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Religiösa institutioner & organisationer

Sök i Religiösa institutioner & organisationer

The Power of Now

av Eckhart Tolle

Livshjälp i en orolig tid : själavård i forskning och beprö…

The Power of Now

To make the journey into The Power of Now we need to leave our analytical mind and its false created self, the ego, behind. Surrender to the present moment, where problems do no…

Livshjälp i en orolig tid : själavård i forskning och beprövad erfarenhet

Vi lever i en tid som präglas av oreda, turbulens och oro. I en sådan tid hör själavård och andlig vägledning till kyrkans viktigaste praktiker. Boken Livshjälp i en orolig tid …


Kyrkopedagogik : att visa en kyrka med dialog, delaktighet och alla sinnen Conciliarism Practising The Power Of Now Charters and Custumals of Shaftesbury Abbey, 1089-1216
Kyrkopedagogik : att visa en kyrka med... Conciliarism av Paul VallierePractising The Power Of Now av Eckhart TolleCharters and Custumals of Shaftesbury A...

The Spiritual City Själavård : en grundbok Meta-Ecclesiology Organic Church
The Spiritual City av Philip SheldrakeSjälavård : en grundbok av Berit OkkenhaugMeta-Ecclesiology av Cyril HovorunOrganic Church av Neil Cole