Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Social & politisk filosofi

Sök i Social & politisk filosofi

12 Rules for Life

av Jordan B. Peterson

Till försvar för det öppna samhället

av George Soros
12 Rules for Life

Acclaimed psychologist Jordan Peterson has become one of the most influential public thinkers to emerge on the world stage for many years, with his lectures on topics from the B…

Till försvar för det öppna samhället

»Vi befinner oss i en revolutionär tid; allting kan förändras. Besluten vi fattar nu kommer att forma framtiden.«Finansmannen George Soros har de senaste åren dragit på sig mäkt…


Arendt : om kärlek och ondska The Oxford Handbook of Political Ideologies Contemporary Political Philosophy Philosophy of Social Science
Arendt : om kärlek och ondska av Ann HeberleinThe Oxford Handbook of Political Ideolo... Contemporary Political Philosophy av Will KymlickaPhilosophy of Social Science

An Introduction to Political Philosophy Det politiska tänkandets historia Kapital, rationalitet och social sammanhållning : en introduktion till klassisk samhällsteori Contemporary Political Philosophy: An Anthology
An Introduction to Political Philosophy av Jonathan WolffDet politiska tänkandets historia av Svante NordinKapital, rationalitet och social samman... av Anders BoglindContemporary Political Philosophy: An A...