Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kommunikationsvetenskap

Sök i Kommunikationsvetenskap

Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap

av Göran Bolin

Kommunikation

av Matts Dahlkwist
Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap

I dagens senmoderna samhällen är vi genomsyrade av medier – på arbetet, i skolan och på fritiden – och det påverkar oss i princip all vår vakna tid. Medielandskap & mediekultur ger oss ...

Kommunikation

Vilken roll spelar kommunikation i vår vardag? Hur blir man en god kommunikatör? Vad avslöjar vårt kroppsspråk? Dessa är några av de frågeställningar som tas upp i Kommunikation. Texten ger grunder...

Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse

av Elisabeth Doverborg

Omgiven av idioter : hur man förstår dem som inte går att förstå

av Thomas Erikson
Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse

Att förstå barns tankar – kommunikationens betydelse vill väcka nyfikenhet på och problematisera barns tanke- och erfarenhetsvärld. Boken vill också göra läraren medveten om sitt eget sätt at...

Omgiven av idioter : hur man förstår dem som inte går att förstå

Omgiven av idioter beskriver konkret och underhållande en av världens mest spridda metoder för att sortera olikheterna inom mänsklig kommunikation. Med vetenskapliga grund och genom vardagens möten...


Omgiven av idioter : hur man förstår dem som inte går att förstå För-påverkan : ett helt nytt sätt att övertyga och påverka Klar kommunikation - SAVI Visuell kunskap för multimodalt lärande
Omgiven av idioter : hur man förstår de... av Thomas EriksonFör-påverkan : ett helt nytt sätt att ö... av Robert CialdiniKlar kommunikation - SAVI av Ben E. BenjaminVisuell kunskap för multimodalt lärande

Multimodal interaktionsanalys The Handbook of Crisis Communication The Handbook of Crisis Communication Qualitative Research Methods
Multimodal interaktionsanalys av Mattias ArvolaThe Handbook of Crisis Communication The Handbook of Crisis Communication Qualitative Research Methods av Sarah J. Tracy