Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kodningsteori & kryptologi

Sök i Kodningsteori & kryptologi

Alice and Bob Learn Application Security

av Tanya Janca

Implementing Cryptography Using Python

av Shannon W. Bray
Alice and Bob Learn Application Security

Learn application security from the very start, with this comprehensive and approachable guide! Alice and Bob Learn Application Security is an accessible and thorough resource f…

Implementing Cryptography Using Python

Learn to deploy proven cryptographic tools in your applications and services Cryptography is, quite simply, what makes security and privacy in the digital world possible. Tech p…


Det hemliga andra världskriget : spioner, specialoperationer och underrättelseverksamhet 1939-1945 Tribe of Hackers Red Team Tribe of Hackers Security Leaders How to Prove It
Det hemliga andra världskriget : spione... av Gavin MortimerTribe of Hackers Red Team av Marcus J. CareyTribe of Hackers Security Leaders av Marcus J. CareyHow to Prove It av Daniel J. Velleman

Alan Turing: The Enigma Tribe of Hackers Blue Team Competitive Programming in Python Exploratory Social Network Analysis with Pajek
Alan Turing: The Enigma av Andrew HodgesTribe of Hackers Blue Team av Marcus J. CareyCompetitive Programming in Python av Christoph DurrExploratory Social Network Analysis wit... av Wouter De Nooy