Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Forskningsinformation

Sök i Forskningsinformation

Samhällsvetenskapliga metoder

av Alan Bryman

Vetenskapsteori för nybörjare

av Torsten Thurén
Samhällsvetenskapliga metoder

Den här boken har blivit en klassiker inom området samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Upplaga 3 har blivit grundligt uppdaterad och här ingår såväl kvantitativ som kvalita…

Vetenskapsteori för nybörjare

Vetenskapsteori är egentligen något av det viktigaste man kan ägna sig åt. Det handlar om grunden för all vår kunskap. Vad är egentligen sant? Den frågan undkommer ingen människ…


Studentens skrivhandbok Att skriva en bra uppsats Handbok i kvalitativa metoder Företagsekonomiska forskningsmetoder
Studentens skrivhandbok av Kristina SchöttAtt skriva en bra uppsats av Lotte RieneckerHandbok i kvalitativa metoder av Göran AhrneFöretagsekonomiska forskningsmetoder av Alan Bryman

Handbok i kvalitativ analys Källkritik Förskollärarens metod- och vetenskapsteori Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik
Handbok i kvalitativ analys av Andreas FejesKällkritik av Torsten ThurénFörskollärarens metod- och vetenskapste... Kunskapens former : vetenskapsteori, fo... av Peter Sohlberg