Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Forskningsinformation

Sök i Forskningsinformation

Samhällsvetenskapliga metoder

av Alan Bryman

Handbok i kvalitativa metoder

av Göran Ahrne
Samhällsvetenskapliga metoder

Den här boken har blivit en klassiker inom området samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Upplaga 3 har blivit grundligt uppdaterad och här ingår såväl kvantitativ som kvalita…

Handbok i kvalitativa metoder

I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder.Läs merBoken är indelad i tre…


Att skriva en bra uppsats Företagsekonomiska forskningsmetoder Studentens skrivhandbok Handbok i kvalitativ analys
Att skriva en bra uppsats av Lotte RieneckerFöretagsekonomiska forskningsmetoder av Alan BrymanStudentens skrivhandbok av Kristina SchöttHandbok i kvalitativ analys av Andreas Fejes

Källkritik Förskollärarens metod- och vetenskapsteori Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik Introduktion till samhällsvetenskaplig metod
Källkritik av Torsten ThurénFörskollärarens metod- och vetenskapste... Kunskapens former : vetenskapsteori, fo... av Peter SohlbergIntroduktion till samhällsvetenskaplig... av Asbjørn Johannessen