Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Ordböcker & referensverk för engelskundervisning

Sök i Ordböcker & referensverk för engelskundervisning

Longman Dictionary of Contemporary English 6 paper

Longman Dictionary of Contemporary English 6 paper

Collins COBUILD Advanced Learner's Dictionary

COBUILD Phrasal Verbs Dictionary

Collins COBUILD Advanced Learner's Dictionary

The 9th edition of the Collins COBUILD Advanced Learner's Dictionary has been revised and updated to include detailed coverage of today's English in a clear, attractive format.I…

COBUILD Phrasal Verbs Dictionary

This new edition of the Collins COBUILD Phrasal Verbs Dictionary offers comprehensive and up-to-date coverage of the most important phrasal verbs in English.Collins COBUILD Phra…