Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språkundervisning: Engelska

Sök i Språkundervisning: Engelska

Complete Advanced Student's Book with Answers with CD-ROM

av Guy Brook-Hart

Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning

av Ingegerd Enström
Complete Advanced Student's Book with Answers with CD-ROM

Complete Advanced provides thorough preparation for the revised 2015 Cambridge English: Advanced (CAE) exam. The Student's Book with answers fully prepares students to tackle ea…

Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning

Alla lärare är säkerligen måna om att deras elever ska lära sig många ord, att de så snabbt som möjligt ska bygga upp ett rikt ordförråd inom olika områden. För att kunna gå i l…


Lärpocket Svenska som andraspråk : - För vilka elever och hur ska undervisn English Grammar in Use Book with Answers De första årens engelska : förskoleklass till åk 6 - på vetenskaplig grund Essential Grammar in Use with Answers and Interactive eBook
Lärpocket Svenska som andraspråk : - Fö... av Anna KayaEnglish Grammar in Use Book with Answers av Raymond MurphyDe första årens engelska : förskoleklas... av Gun LundbergEssential Grammar in Use with Answers a... av Raymond Murphy

Språkdidaktik för sfi : att undervisa vuxna andraspråksinlärare English for the Financial Sector Student's Book Penguin Readers Level 2: The Adventures of Tom Sawyer (ELT Graded Reader) Advanced Grammar in Use with Answers
Språkdidaktik för sfi : att undervisa v... av Annika Norlund ShaswarEnglish for the Financial Sector Studen... av Ian MacKenzie12-15 årPenguin Readers Level 2: The Adventures... av Mark TwainAdvanced Grammar in Use with Answers av Martin Hewings