Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Poesiantologier

Sök i Poesiantologier

Årorna i Flocktjärn

av Mats Söderlund

The Poetry Pharmacy

av William Sieghart
Årorna i Flocktjärn

Mats Söderlunds Årorna i Flocktjärn är en expansiv diktsamling som i stora textsjok spränger de gängse poesiformaten. Dikterna är djupt förankrade i landskapet runt Skellefteå; …

The Poetry Pharmacy

'Truly a marvellous collection ... There is balm for the soul, fire for the belly, a cooling compress for the fevered brow, solace for the wounded, an arm around the lonely shou…


The Poetry Pharmacy Returns A Body of Work: An Anthology of Poetry and Medicine Europeisk lyrik från tre sekler The Penguin Book of English Verse
The Poetry Pharmacy Returns av William SieghartA Body of Work: An Anthology of Poetry... Europeisk lyrik från tre sekler The Penguin Book of English Verse av P J Keegan

Greek Elegy and Iambus A Hellenistic Anthology Vår klassiska lyrik : från ballader till Karlfeldt Om detta sjunger vi inte ensamma : Dikter till samtiden och världen
Greek Elegy and Iambus A Hellenistic Anthology Vår klassiska lyrik : från ballader til... Om detta sjunger vi inte ensamma : Dikt... av Sara Abdollahi